Privatvilla G.

Architect: Simon Senoner

Jahr: 2023