Hotel Città Bolzano - Lichtstudio Eisenkeil

Hotel Citta, Bolzano
Anno: 2021